Filtre

Mostra ordres que permeten filtrar les dades.

El LibreOffice reconeix automàticament els intervals predefinits de les bases de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Més filtres.


Hi ha disponibles les opcions de filtratge següents:

Filtre automàtic

Filtra automàticament l'interval seleccionat de cel·les, i crea quadres de llista d'una fila on podeu triar els elements que voleu mostrar.

Filtre estàndard

Permet definir les opcions de filtre.

Filtre avançat

Defineix un filtre avançat.

Restableix el filtre

Suprimeix el filtre de l'interval de cel·les seleccionat. Per activar aquesta ordre, feu clic a l'àrea de la cel·la on s'hagi aplicat el filtre.

Amaga el filtre automàtic

Amaga els botons de Filtre automàtic a l'interval de cel·les seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!