Macros dirigides pels esdeveniments

En aquesta secció es descriu com assignar programes del Basic a esdeveniments de programa.

Podeu executar automàticament una macro quan un esdeveniment de programari especificat es produeix assignant la macro desitjada a l'esdeveniment. A la taula següent s'ofereix una visió general dels esdeveniments de programa i en quin punt s'executa una macro assignada.

Esdeveniment

Una macro assignada s'executa...

Inici del programa

... després que l'aplicació LibreOffice s'hagi iniciat.

Program End

...abans que es finalitzi una aplicació LibreOffice.

Crea el document

...després que s'hagi creat un document nou amb Fitxer ▸ Nou o amb la icona Nou.

Obre el document

...després que un document s'obri amb Fitxer ▸ Obre o amb la icona Obre.

Anomena i desa el document

...abans que un document es desi amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i desa, o amb Fitxer ▸ Desa o la icona Desa, si encara no s'ha especificat un nom de document).

El document s'ha anomenat i desat

... després que un document s'hagi desat amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i desa, o amb Fitxer ▸ Desa o amb la icona Desa, si encara no s'ha especificat un nom de document).

Desa el document

...abans que un document es desi amb Fitxer ▸ Desa o amb la icona Desa, sempre que ja s'hagi especificat un nom de document.

El document s'ha desat

...després que un document s'hagi desat amb Fitxer ▸ Desa o amb la icona Desa, sempre que ja s'hagi especificat un nom de document.

S'està tancant el document

...abans de tancar un document.

El document s'ha tancat

...després de tancar un document. Tingueu en compte que l'esdeveniment "Desa el document" també es pot produir quan el document es desa abans de tancar.

Activa el document

...després que un document es porti al primer pla.

Desactiva el document

...després que un altre document es porti al primer pla.

Imprimeix el document

...després de tancar el diàleg Imprimeix, però abans que comenci el procés d'impressió real.

Error d'execució del JavaScript

...quan es produeix un error d'execució del JavaScript.

Imprimeix la combinació de correu

...després de tancar el diàleg Imprimeix, però abans que comenci el procés d'impressió real. Aquest esdeveniment es produeix per a cada còpia impresa.

Canvi del recompte de pàgines

...quan canvia el recompte de pàgines.

Missatge rebut

...si s'ha rebut un missatge.


Assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu que l'assignació sigui vàlida globalment o que sigui vàlida només al document actual al quadre de llista Desa a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment de la llista Esdeveniments.

 4. Feu clic a Macros i seleccioneu la macro que s'assignarà a l'esdeveniment seleccionat.

 5. Feu clic a D'acord per assignar la macro.

 6. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

Supressió de l'assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu suprimir una assignació global o una assignació que només és vàlida al document actual seleccionant l'opció al quadre de llista Desa a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment que conté l'assignació que cal suprimir de la llista Esdeveniment.

 4. Feu clic a Suprimeix.

 5. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!