Obertura d'un diàleg amb el Basic

A la finestra del LibreOffice BASIC del diàleg que heu creat, feu clic a la pestanya que mostra el nom del mòdul al qual està assignat el diàleg per a sortir de l'editor de diàlegs. La pestanya del nom es troba a la part inferior de la finestra.

Introduïu el codi següent per a obtenir una subrutina anomenada Dialog1Show. En aquest exemple, el nom del quadre de diàleg que heu creat és «Dialog1»:


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Sense utilitzar «LoadDialog», podeu visualitzar el codi de la manera següent:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Quan executeu aquest codi, s'obrirà el quadre de diàleg «Dialog1». Per a tancar el diàleg, feu clic al botó de tancament (x) de la barra de títol.

Ens cal la vostra ajuda!