Номериране и стилове за номериране

Можете да номерирате абзац ръчно или чрез стил за абзаци.

За да приложите номериране ръчно

За да номерирате ръчно, щракнете в абзаца, след което щракнете върху иконата Номера - вкл./изкл. в лентата Форматиране.

Икона Бележка

Не можете да номерирате ръчно абзаци, чиито стилове са изброени в категорията „Специални стилове“ в прозореца „Стилове“.


Промяна на нивото на подточките в списъци с номера или водачи

Също така за редактиране на списък с номера или водещи знаци можете да ползвате командите от лентата с инструменти Водачи и номерация. За да промените формата на номерата или водачите, щракнете върху иконата Водачи и номерация.

За да номерирате чрез стил за абзаци

Абзацните стилове ви предоставят по-добър контрол над номерирането в даден документ. Когато промените формата за номериране в стила, всички абзаци, ползващи този стил, се обновяват автоматично.

  1. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци.

  2. Щракнете с десния бутон върху абзацния стил, върху който желаете да приложите номериране, след което изберете Промяна.

  3. Щракнете върху раздела План и номерация.

  4. В полето Стил за номерация изберете желания вид номериране.

  5. Натиснете бутона OK.

  6. Приложете стила върху абзаците, които желаете да номерирате.

Моля, подкрепете ни!