Потребителски указатели

Можете да създадете колкото желаете потребителски указатели.

За да създадете потребителски указател

 1. Изберете думата или думите, които желаете да включите в потребителски указател.

 2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател.

 3. Натиснете бутона Нов потребителски указател до полето Указател.

 4. Въведете име за указателя в текстовото поле Име и натиснете OK.

 5. Натиснете бутона Вмъкване, за да добавите избраната дума или думи към новия указател.

 6. Натиснете Затваряне.

За да вмъкнете потребителски указател

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете указателя.

 2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

 3. В раздела Тип изберете името на създадения от вас потребителски указател в полето Тип.

 1. Изберете желаните настройки.

 2. Натиснете бутона OK.

Ако искате да използвате различен абзацен стил като елемент от съдържанието, отметнете Допълнителни стилове и натиснете бутона Присвояване на стилове до полето за отметка. Щракнете върху стил в списъка, после натиснете бутона >> или <<, за да зададете нивото му в плана.

Създаване на таблица на съдържанието

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа

Моля, подкрепете ни!