Създаване на таблица на съдържанието

Най-добрият начин да генерирате таблица на съдържанието е да приложите готовите абзацни стилове за заглавия като "Заглавие 1" върху абзаците, които желаете да включите в таблицата на съдържанието. След като направите това, вече можете да създадете таблица на съдържанието.

За да вмъкнете таблица на съдържанието

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да създадете таблицата на съдържанието.

  2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография и отворете раздела Тип.

  3. Изберете "Таблица на съдържанието" в полето Тип.

  4. Изберете желаните настройки.

  5. Натиснете бутона OK.

Ако желаете да ползвате различен абзацен стил като елемент от съдържанието, отметнете полето Допълнителни стилове в областта Създаване от, след това натиснете бутона Присвояване на стилове до полето за отметка. В диалоговия прозорец Присвояване на стилове щракнете върху стила в списъка, а после върху бутона >> или <<, за да определите нивото на избрания стил.

tip

LibreOffice създава елементите в таблицата на съдържанието според нивото на абзацния стил и съдържанието на абзаца. Ако абзацът е празен, той няма да бъде включен в съдържанието. За да наложите включването на празен абзац, ръчно добавете в него обикновен или твърд интервал. Интервалите, добавени в текстовото поле След на раздела „Номерация“ в диалога „Номерация на глави“ не работят за тази цел, понеже те са част от номерацията на абзаците, а не от съдържанието им.


За да обновите таблица на съдържанието

Направете едно от следните неща:

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа

Моля, подкрепете ни!