Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

  1. Поставете курсора в указателя или таблицата на съдържанието.

    Ако не можете да поставите курсора в указателя или съдържанието, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете Разрешаване на курсора в раздела Курсор в защитени области.

  2. Щракнете с десния бутон и изберете команда за редактиране от менюто.

Можете също да променяте указател или съдържание директно: щракнете в него с десния бутон, изберете Редактиране на указател или съдържание, отворете раздела Тип и изчистете квадратчето Защита срещу ръчни промени.

Създаване на таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа

Моля, подкрепете ни!