Класификация на документ

Класифицирането и защитата на документите са важни за бизнеса и правителствените учреждения.

Потребителите и организациите, които си сътрудничат със стопанска цел, обменят информация. Когато част от нея е поверителна, се предполага страните да се споразумеят коя информация е поверителна и как да бъде обозначавана и обработвана. Получателите разчитат, че предоставящият информацията следва установените процедури за обозначаване на нейната поверителност.

LibreOffice предлага стандартизирани средства за изразяване поверителността на информацията и може да се използва от двете страни за постигане на съвместимост. Предоставен е набор от стандартни „полета“, в които може да се съхраняват данни за поверителност. Софтуерът не се опитва да дефинира съдържанието на тези полета. Този подход е по-добър от единствената съществуваща засега алтернатива – подателят да използва произволни средства за обозначаване на поверителност, които може да са безполезни за получателя.

Макар стандартът да е разработен за прилагане в произволни области, в LibreOffice се използват номенклатурата и категориите от аерокосмическата и военната промишленост, където обозначенията за поверителност се базират на политики, свързани с националната сигурност, контрола над износа и интелектуалната собственост.

LibreOffice реализира отворените стандарти, изготвени от TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.), които не зависят от конкретни производители. Два от тях са интересни:

Категории на BAF

По-долу са изброени подразбираните категории на BAF за LibreOffice.

Икона Съвет

Само категорията „Интелектуална собственост“ променя оформлението на документа с воден знак, полета в колонтитулите и лента с информация в горния край на областта на документа. Всички вмъквани в документа елементи се управляват от конфигурационния файл за класификация.


Интелектуална собственост

„Интелектуална собственост“ е общ термин за естеството на съдържанието на документа. Изберете тази категория за класифициране на документи с общо предназначение.

Национална сигурност

Определя категорията на документа по отношение на типа правила за национална сигурност. Избраната категория се записва заедно с документа като метаданни на BAILS в свойствата на файла, като не се внасят промени в оформлението на документа или потребителския интерфейс.

Ограничения върху износа

Определя категорията на документа по отношение на типа правила за ограничения върху износа. Избраната категория се записва заедно с документа като метаданни на BAILS в свойствата на файла, като не се внасят промени в оформлението на документа или потребителския интерфейс.

Икона Внимание

За помощ относно класифицирането на документи се обърнете към политиката за защита на данните и съответните служители във вашата организация.


Подразбирани нива на класификация

LibreOffice предлага подразбирани нива на класифициране на документи (според BAILS), които са показани по-долу, подредени по нарастващо ниво на поверителност:

Персонализиране нивата на класификация

LibreOffice ви позволява да персонализирате нивата на класификация за собственото си предприятие. За да промените броя и имената на нивата, копирайте файла example.xml от - LibreOffice - Пътища - Класификация в локална папка и редактирайте съдържанието му.

Икона Съвет

Използвайте като образец файла, чието име съдържа вашия локал на LibreOffice.


Запишете файла и осигурете достъп до него, като промените по съответен начин споменатия по-горе път за класификация.

Икона Съвет

Системният ви администратор може да постави файла с настройки за класифициране в мрежова папка и да осигури използването му от всички потребители.


Поставяне на съдържание в документи с различно ниво на класификация

За да се предотврати нарушаване на политиката за защита, не се разрешава поставяне на съдържание от документи с високо ниво на класификация в такива с ниско ниво. LibreOffice ще показва предупреждение, когато съдържанието на клипборда е с по-високо ниво на защита от документа цел.

Лента „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

Лентата Класификация съдържа списъчни полета за обозначаване защитата на документа според политиката за категоризиране на BAF и нивата на BAILS. LibreOffice добавя потребителски полета в свойствата на документа (Файл - Свойства, раздел Потребителски свойства) за съхраняване на класификацията във вид на метаданни.

За достъп до тази команда...

Отворете менюто Изглед - Ленти с инструменти и изберете Класификация.


Моля, подкрепете ни!