Връзка

Свързва избраната рамка със следващата рамка. Текстът автоматично се излива от една рамка в следващата.

Икона за свързване на рамки

Свързване на рамки

Вмъкване, редактиране и свързване на рамки

Моля, подкрепете ни!