Обтичане

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Обтичане - Редактиране - Обтичане.


Икона Съвет

За да излеете текст около таблица, поставете таблицата в рамка и излейте текста около рамката.


Настройки

Няма

Поставя обекта на отделен ред в документа. Текстът на документа остава над и под обекта, но не и встрани от него.

Икона

Няма

Преди

Излива текста от лявата страна на обекта, ако има достатъчно място.

Икона

Преди

След

Излива текста от дясната страна на обекта, ако има достатъчно място.

Икона

След

Успоредно

Текстът обтича рамката на обекта от всичките й четири страни.

Икона

Успоредно

През

Поставя обекта пред текста.

Икона

През

Оптимално

Автоматично излива текста отляво, отдясно или от всички страни на рамката на обекта. Ако разстоянието между обекта и бялото поле на страницата е по-малко от 2 см, текстът не се излива оттам.

Икона

Оптимално

Настройки

Задайте настройките за изливане на текст.

Първи абзац

Започва нов абзац под обекта, след като натиснете Enter. Разстоянието между абзаците се определя от размера на обекта.

Във фона

Премества избрания обект във фона. Тази възможност е достъпна само ако сте избрали През като настройка за обтичане.

Контур

Текстът обтича плътно формата на обекта. Тази настройка не е достъпна в режима на обтичане През, както и за рамки. За да промените контура на обект, изберете обекта и изберете Форматиране - Обтичане - Редактиране на контура.

Само отвън

Излива текст само около контура на обекта, но не и в свободните области във вътрешността на обекта. Тази настройка не е достъпна за рамки.

Разрешено застъпване

Указва дали за обекта е разрешено да застъпва друг обект. Тази настройка не влияе на обектите с настройка „изливане през обекта“ – те винаги могат да се застъпват.

Разстояния

Определя разстоянието между избрания обект и текста.

Отляво

Въведете разстоянието, което искате да оставите между левия ръб на обекта и текста.

Отдясно

Въведете разстоянието, което искате да оставите между десния ръб на обекта и текста.

Отгоре

Въведете разстоянието, което искате да оставите межу горния ръб на обекта и текста.

Отдолу

Въведете разстоянието, което искате да оставите между долния ръб на обекта и текста.

Моля, подкрепете ни!