Вмъкване на елемент от указател

Отбелязва избрания текст като елемент от указател или таблица на съдържанието.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Запис


За да редактирате елемент от указател, поставете курсора пред полето за указател и изберете Редактиране - Препратка - Елемент от указател...

Можете да оставите диалоговия прозорец Вмъкване на елемент от указател отворен, докато избирате и вмъквате елементи.

Избор

Указател

Изберете указателя, към който искате да добавите записа.

Елемент

Показва текста, който е избран в документа. Ако желаете, може да въведете друга дума за елемента от указателя. Избраният текст в документа не се променя.

1-ви ключ

Прави избрания текст подчинен елемент на думата, която въведете тук. Например, ако изберете „студено“ и въведете „време“ като първи ключ, елементът от указателя ще бъде „време, студено“.

2-ри ключ

Прави избрания текст под-под-елемент на първия ключ. Например, ако изберете „студено“ и въведете „време“ като първи ключ и „зимно“ като втори ключ, елементът в указателя ще бъде „време, зимно, студено“.

Фонетично четене

Въведете транскрипцията на съответния елемент. Например, ако изписана с канджи японска дума има повече от едно произношение, въведете правилното произношение с катакана. Впоследствие думата, изписана с канджи, се сортира според записа за транскрипция. Тази настройка е достъпна само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици.

Главен елемент

Прави избрания текст главен елемент в азбучен указател. LibreOffice показва номера на страницата на главния елемент във формат, различен от този на останалите елементи в указателя.

Ниво

Елементите, в които се използва формат на абзац „Заглавие X“ (X = 1–10), могат да бъдат автоматично добавени в таблицата на съдържанието. Нивото на елемента в указателя съответства на нивото на заглавния стил в плана.

Икона Бележка

Тази възможност е достъпна само за елементи от съдържания и потребителски указатели.


Прилагане върху всички подобни текстове

Автоматично маркира всички срещания на избрания текст в документа. Текстът в колонтитули, рамки и надписи не се включва.

Тази функция не може да се използва за елемент, въведен ръчно в този диалогов прозорец.

Икона Съвет

За да включите в указател всички срещания на даден текстов откъс, изберете текста, после изберете Редактиране - Търсене и замяна и натиснете Търсене - всички. След това изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател и натиснете Вмъкване.


Зачитане на регистъра

Прави се разлика между главни и малки букви.

Само цели думи

Търсят се само цели думи или клетки, идентични на търсения текст.

Вмъкване

Маркира елемент от указател в текста на документа.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Нов потребителски указател

Отваря диалоговия прозорец Създаване на нов потребителски указател, в който можете да създадете ваш указател.

Име

Въведете име за новия, дефиниран от вас указател. Новият указател ще бъде добавен към списъка на наличните указатели и таблици.

Работа със съдържания и указатели

Моля, подкрепете ни!