Създаване на авторезюме

Копира заглавията и част от следващите ги абзаци от активния документ към нов текстов документ – авторезюме. Авторезюмето е полезно за обобщаване на на дълги документи. Можете да определите броя на нивата от плана, както и броя на абзаците, които да бъдат показани. Всички нива и абзаци под съответните настройки ще останат скрити.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Изпращане - Създаване на авторезюме


Включени нива от плана

Въведете броя на нивата от плана, които да се копират в новия документ. Например, ако изберете 4 нива, ще бъдат включени всички абзаци със стилове от „Заглавие 1“ до „Заглавие 4“ заедно с толкова от следващите ги абзаци, колкото е зададено в Подточки на ниво.

Подточки на ниво

Определете максималния брой абзаци, които ще бъдат включени в авторезюмето след всяко заглавие. След всяко заглавие ще бъдат включени всички абзаци до максималния брой.

Моля, подкрепете ни!