План към презентация

Изпраща плана на активния документ в нова презентация.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Изпращане - План към презентация


Вмъкване на данни от текстови документи

Моля, подкрепете ни!