Вмъкване

Икона

Вмъкване

Отваря лентата Вмъкване, чрез която можете да добавяте в документа обекти, включително диаграми, електронни таблици и изображения.

Кадър

Вмъква кадър след текущо избрания.

Икона

Нов кадър

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Икона

Плаваща рамка

Вмъкване на /обекти от файл

Позволява ви да вмъкнете целия файл или специфични елементи от файла.

Икона

Електронна таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Икона

Електронна таблица

От файл

Вмъква изображение в текущия документ .

Икона

Изображение

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Звук или видео

Формула

Вмъква формула в текущия документ.

Икона

Формула

Диаграма

Икона

Диаграма

OLE обект

Вмъква OLE обект в текущия документ. OLE обектът се вмъква като връзка или като вграден обект.

Икона

OLE обект

Моля, подкрепете ни!