Крива

Иконата Крива от лентата Рисунка отваря лентата Линии, чрез която можете да добавяте линии и други фигури в текущия кадър.

Ако задържите Shift, движението на мишката се ограничава до ъгли, кратни на 45°. Ако задържите новата точка няма да бъде свързана с предишната. Така можете да създавате обекти от криви, които не са свързани една с друга. Ако начертаете по-малък обект със задържан вътре в по-голям обект, който още не сте затворили, по-малкият обект ще бъде изваден от по-големия, превръщайки се в отвор.

Затворените обекти автоматично се запълват със запълването, зададено в полето Стил/запълване на област в лентата Линия и запълване.

Крива, запълнена

Чертае запълнена затворена фигура, съставена от криви на Безие. Щракнете в началото на кривата, плъзнете, отпуснете бутона на мишката, после посочете къде да завършва кривата и щракнете. Преместете мишката и щракнете отново, за да добавите права отсечка към линията. Щракнете двукратно, за да затворите фигурата.

Икона

Крива, запълнена

Многоъгълник, запълнен

Чертае затворена фигура, съставена от отсечки. Щракнете там, където искате да бъде началото на многоъгълника, и плъзнете, за да начертаете отсечка. Щракнете отново, за да зададете края на отсечката, и продължете да щракате, за да начертаете останалите страни на многоъгълника. Щракнете двукратно, за да приключите чертането. За да ограничите страните на многоъгълника до наклони, кратни на 45°, задръжте Shift, докато щракате.

Икона

Многоъгълник, запълнен

Многоъгълник (45°), запълнен

Чертае затворена фигура, съставена от отсечки под ъгли, кратни на 45°. Щракнете там, където искате да бъде началото на многоъгълника, и плъзнете, за да начертаете отсечка. Щракнете отново, за да зададете края на отсечката, и продължете да щракате, за да начертаете останалите страни на многоъгълника. Щракнете двукратно, за да приключите чертането. За да изключите временно ограничението за кратност на ъглите на 45°, задръжте Shift, докато щракате.

Икона

Многоъгълник (45°), запълнен

Рисувана крива, запълнена

Чертае линия с произволна форма там, където плъзгате с мишката. Когато отпуснете бутона на мишката, LibreOffice създава затворена фигура, като добавя отсечка от крайната към началната точка на линията. Вътрешността на очертаната линия се запълва с текущия цвят за област.

Икона

Рисувана крива, запълнена

Крива

Чертае плавна крива на Безие. Щракнете на мястото, където желаете да започва кривата, плъзнете, отпуснете бутона, след което поставете курсора там, където желаете да завършва кривата, и щракнете. За да добавите права отсечка към кривата, преместете показалеца на мишката и щракнете отново. За да завършите кривата, щракнете двукратно. За да създадете затворена фигура, щракнете двукратно върху началната точка на кривата. Огъването на кривата зависи от разстоянието, на което плъзгате.

Икона

Крива

Многоъгълник

Чертае линия, образувана от поредица от отсечки. Плъзнете, за да начертаете отсечка, щракнете, за да посочите крайната точка на отсечката, след което плъзнете, за да нарисувате нова отсечка. Щракнете двукратно, за да завършите чертането на линията. За да създадете затворена фигура, щракнете двукратно върху началната точка на линията.

Задръжте клавиша Shift по време на чертането на многоъгълник, за да чертаете отсечки под ъгли, кратни на 45 градуса.

Режимът Редактиране по възли ви позволява интерактивно да променяте отделните върхове на многоъгълника.

Икона

Многоъгълник

Многоъгълник (45°)

Чертае линия, съставена от отсечки под ъгли, кратни на 45°. Плъзнете, за да начертаете отсечка, после щракнете, за да зададете крайната точка и плъзнете отново, за да начертаете нова отсечка. Щракнете двукратно, за да приключите чертането на линията. За да създадете затворена фигура, задръжте по време на двукратното щракване.

Икона

Многоъгълник (45°)

Рисувана крива

Рисува линия с произволна форма там, където плъзгате с мишката в документа. За да завършите линията, отпуснете бутона на мишката. За да нарисувате затворена фигура, отпуснете бутона, докато курсорът е близо до началната точка на линията.

Икона

Рисувана крива

Моля, подкрепете ни!