Правоъгълници

Чрез командата Персонализиране на лентата с инструменти можете да покажете лентата Остарели правоъгълници.

Оформяне на заоблени ъгли

Правоъгълник

Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Правоъгълник

Квадрат

Чертае запълнен квадрат, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на квадрата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете правоъгълник, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Квадрат

Заоблен правоъгълник

Чертае запълнен закръглен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете закръглен квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Заоблен правоъгълник

Заоблен квадрат

Чертае запълнен закръглен квадрат, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на квадрата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете закръглен правоъгълник, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Заоблен квадрат

Правоъгълник, без запълване

Чертае празен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Правоъгълник, без запълване

Квадрат, без запълване

Чертае празен квадрат, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на квадрата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете правоъгълник, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Квадрат, без запълване

Заоблен правоъгълник, без запълване

Чертае празен закръглен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете закръглен квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Заоблен правоъгълник, без запълване

Заоблен правоъгълник, без запълване

Чертае празен закръглен квадрат, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на квадрата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете закръглен правоъгълник, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Заоблен правоъгълник, без запълване

Моля, подкрепете ни!