Анимация

Създава анимация по избор за текущия кадър. Можете да създавате анимация само на базата на съществуващи обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Анимирано изображение


tip

Можете да копирате и поставяте анимации в LibreOffice Writer.


Анимация

Показва мостра на обектите в анимацията. За да прегледате анимацията, можете да използвате и бутона Възпроизвеждане.

Преминава към първото изображение в последователността на анимацията.

Икона

Първо изображение

Изпълнява анимацията в обратна посока.

Икона

Назад

Спира изпълнението на анимацията.

Икона

Спиране

Изпълнява анимацията.

Икона

Изпълнение

Преминава към последното изображение в последователността на анимацията.

Икона

Последно изображение

Номер на изображение

Отчита позицията на текущото изображение в анимацията. Ако желаете да прегледате друго изображение, въведете номера му или щракнете върху стрелката нагоре или надолу.

Времетраене

Въведете броя секунди за показване на текущото изображение. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали възможността Растерен обект в полето Група за анимация.

Брой повторения

Задава броя повторения на анимацията. Ако желаете анимацията да се повтаря непрекъснато, изберете Макс..

Изображение

Добавя или премахва обекти от анимацията.

Прилагане на обект

Добавя избрания обект или обекти като едно изображение.

Икона

Прилагане на обект

Индивидуално прилагане на обекти

Добавя изображение за всеки избран обект. Ако изберете групиран обект, се създава изображение за всеки обект в групата.

Освен това можете да изберете анимация, например анимиран GIF файл, и да щракнете върху тази икона, за да го отворите за редактиране. Когато приключите с редактирането на анимацията, щракнете върху Създаване, за да вмъкнете нова анимация в кадъра.

Икона

Индивидуално прилагане на обекти

Изтриване на текущото изображение

Изтрива текущото изображение от последователността на анимацията.

Икона

Изтриване на текущото изображение

Изтриване на всички изображения

Изтрива всички изображения в анимацията.

Икона

Изтриване на всички изображения

Брой

Общ брой изображения в анимацията.

Група за анимация

Задава свойствата на обекта за анимацията.

Групиращ обект

Сглобява изображения в един общ обект, така че да могат да се местят като група. Можете да редактирате отделни обекти, като щракнете двукратно върху групата в кадъра.

Растерен обект

Комбинира няколко изображения в едно.

Подравняване

Подравнява изображенията в анимацията.

Създаване

Вмъква анимацията в текущия кадър.

Моля, подкрепете ни!