Горен и долен колонтитул

Служи за добавяне или променяне на текста в запазените места в горния и долния край на обикновените кадри и кадрите образци.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Колонтитули

Изберете Вмъкване - Номер на страница

Изберете Вмъкване - Дата и час


Диалоговият прозорец Горен и долен колонтитул съдържа следните страници:

Добавяне на колонтитул във всички кадри

Смяна и добавяне на образец

Диалогов прозорец „Горен и долен колонтитул“

Включване в кадър

Задайте елементите, които да бъдат включени в кадрите.

Долен колонтитул

Добавя в долния край на кадъра текста, който сте въвели в полето Текст на долен колонтитул.

Текст на долен колонтитул

Добавя в долния край на кадъра въведения от вас текст.

Горен колонтитул

Добавя в горния край на кадъра текста, който сте въвели в полето Текст на горен колонтитул.

Текст на горен колонтитул

Добавя в горния край на кадъра въведения от вас текст.

Дата и час

Добавя към кадъра дата и час.

Фиксирано

Показва датата и часа, които сте въвели в текстовото поле.

Променливо

Показва датата и часа на създаването на кадъра. Изберете формат за дата от списъка.

Език

Изберете език за формата на датата и часа.

Номер на кадър/Номер на страница

Добавя номер на кадър или страница.

Не се показва на първия кадър

Не показва указаната информация на първия кадър от вашата презентация.

Прилагане върху всички

Прилага настройките върху всички кадри в презентацията, включително съответните кадри образци.

Прилагане

Прилага текущите настройки върху избраните кадри.

Моля, подкрепете ни!