Показване на панела за навигация в помощта

Можете да скривате или показвате панела за навигация в помощта, когато е необходимо.

Икона

За тази цел щракнете върху лявата икона в лентата с инструменти на прозореца Помощ.

Прозорецът Помощ за LibreOffice

Моля, подкрепете ни!