Връзка с ODBC

Определя настройките за бази от данни наODBC.

За да редактирате или добавяте записи в таблица на база от данни в LibreOffice, е необходимо таблицата да има поле с индекс без повторения.

В Solaris и Linux опитайте да използвате JDBC драйвер вместо ODBC драйвер. Вижте http://www.unixodbc.org за реализация на ODBC в Solaris или Linux.

За да се свържете с база от данни на Microsoft Access в Windows, вместо ODBC използвайте ADO или интерфейса за бази от данни на Access.

Икона Бележка

Драйверите за ODBC се предлагат и поддържат от производителите на системи за управление на бази от данни. LibreOffice поддържа само стандарта ODBC 3.


Име на базата от данни на ODBC

Въведете пътя до файла с база от данни.

Преглед

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец за избор на източник на данни през ODBC:

Избор на източник на данни

Изберете източник на данни, към който искате да се свържете чрез ODBC, и натиснете OK.

Идентификация

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!