Връзка с MySQL

Определя настройките за бази от данни на MySQL.

Свързване чрез ODBC (Open Database Connectivity)

Осъществява връзка чрез ODBC със съществуващ източник на данни, зададен на системно ниво.

Свързване чрез JDBC (Java Database Connectivity)

Осъществява връзка чрез JDBC със съществуващ източник на данни, зададен на системно ниво.

Следващата страница на помощника зависи от това дали сте избрали ODBC или JDBC:

Връзка с ODBC

Връзка с JDBC

Идентификация

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!