Връзка с LDAP

Определя настройките за импортиране на база от данни чрез LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Тази страница е достъпна само ако сте регистрирали LDAP сървър като база от данни с адреси.

URL на сървъра

Въведете името на LDAP сървъра във формата „ldap.server.com“.

Базов DN

Въведете началната точка за търсене в базата от данни на LDAP, например „dc=com“.

Номер на порт

Въведете порта на LDAP сървъра, обикновено – 389.

Използване на сигурна връзка (SSL)

Сзъдава защитена връзка до LDAP сървъра чрез SSL (Secure Sockets Layer). По подразбиране за връзка през SSL се използва порт 636. За обикновена връзка се използва порт 389.

Моля, подкрепете ни!