Избор на база от данни

Създава нова база от данни, отваря файл на база от данни или осъществява връзка със съществуваща база от данни.

Създаване на нова база от данни

Изберете това, за да създадете нова база от данни. При тази настройка се използва СУБД на HSQL с настройки по подразбиране. Следва последната страница на помощника.

Външна уебстраница относно HSQL.

Отваряне на съществуващ файл на база от данни

Изберете това, за да отворите файл на база от данни от списък с последните използвани файлове или чрез диалогов прозорец за избор на файл.

Наскоро използвани

Изберете файл от списъка с последните използвани файлове. Натиснете Готово, за да отворите файла незабавно, затваряйки помощника.

Отваряне

Отваря диалогов прозорец за избор на файлове, в който можете да изберете файл на база от данни. Натиснете Отваряне или OK в диалоговия прозорец, за да отворите файла незабавно, затваряйки помощника.

Създаване на връзка към съществуваща база от данни

Изберете това, за да създадете нов документ на база от данни за съществуваща връзка към база от данни.

Тип на базата от данни

Изберете вида на базата от данни за съществуващата връзка.

Икона Бележка

За базите от данни – адресни бележници на Outlook, Evolution, KDE и Seamonkey не е необходима допълнителна информация. За станалите видове бази от данни помощникът съдържа още страници, в които да въведете необходимата информация.


Следващата страница на помощника е една от следните:

Записване и продължаване

Определя дали базата от данни ще бъде регистрирана, отворена за редактиране или отворена за добавяне на таблици.

Настройване на връзка към текстови файлове

Настройка на връзката към Microsoft Access или Microsoft Access 2007

Настройване на връзка към LDAP

Настройване на връзка към ADO

Настройване на връзка към JDBC

Настройване на връзка към база от данни на Oracle

Настройки на MySQL

Настройки на ODBC

Настройване на връзка към електронна таблица

Моля, подкрепете ни!