Съответствие на колони

В изгледа с източници на данни можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете върху контейнера на таблици. Ако изберете Добавяне на данни в първата страница на диалога Копиране на таблица, като втора стъпка се показва прозорецът Съответствие на колони. В него можете да зададете съответствие между полета от таблицата източник и полета от таблицата назначение.

Таблица източник

Показва полетата в таблицата източник. За да включите някое от тези полета в назначението, отметнете името на полето. За да пренасочите съдържанието на полето към друго поле в назначението, използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу. За да включите всички полета от източника, натиснете Всички.

Таблица назначение

Показва възможните полета в таблицата назначение. В нея ще бъдат включени само полетата, които са избрани в списъка за таблицата източник.

Нагоре

Премества избрания елемент с една позиция нагоре в списъка.

Надолу

Премества избрания елемент с една позиция надолу в списъка.

Всички

Избира всички изброени в списъка полета.

Нищо

Изчиства всички отметки от списъка.

Моля, подкрепете ни!