Избиране на колони

В изгледа с източници на данни можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете върху контейнера на таблици. Диалоговият прозорец Избиране на колони е втората стъпка на Копиране на таблица.

Съществуващи колони

Ляв списък

Съдържа наличните полета с данни, които можете да включите в копираната таблица. За да копирате поле с данни, щракнете върху името му и после – върху бутона „>“. За да копирате всички полета, натиснете бутона >>.

Десен списък

Съдържа полетата, които ще бъдат включени в новата таблица.

Бутони

Добавяне или премахване на избраното поле (бутони „>“ и „<“) или на всички полета (бутони „>>“ и „<<“).

Следваща страница

Моля, подкрепете ни!