Помощник за факсове - Долен колонтитул

Задава данните за долния колонтитул.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Факс - Долен колонтитул.


Долен колонтитул

Задава текста, който да бъде отпечатан в областта на долния колонтитул.

Включване от втората страница нататък

Премахва долния колонтитул от първата страница на факс с няколко страници.

Номериране на страниците

Отпечатва номер на страницата в долния колонтитул.

Към Помощник за факсове - Име и местоположение

Моля, подкрепете ни!