Помощник за писма - Долен колонтитул

Задава информацията, която да бъде включена в долния колонтитул.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Долен колонтитул.


Долен колонтитул

Въведете текста за редовете на долния колонтитул.

Включване от втората страница нататък

Отметнете, за да премахнете долния колонтитул от първата страница.

Номериране на страниците

Включва номера на страниците в шаблона за писма.

Към Помощник за писма - Име и местоположение

Моля, подкрепете ни!