Прозорецът „Помощ за LibreOffice“

Страниците от помощта на LibreOffice се показват в подразбирания уеббраузър на системата.

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Икона Внимание

Системата за помощна информация за всички версии на софтуера е базирана на един и същ изходен код. Някои от описаните функции може да не са достъпни в конкретната дистрибуция. Някои възможности, специфични за дистрибуцията, може да не са споменати в тази помощ.


Икона Бележка

Страниците с помощ за разширенията на LibreOffice още използват старата система за помощ. Страниците с помощ на старата система са достъпни тук.


Функционалност на страниците с помощ на LibreOffice

Списъкът с модули

Намира се в горния край на страницата; щракнете, за да отворите падащия списък, и изберете модул от LibreOffice, за да видите началната страница от помощта за този модул.

Списъкът с езици (само за онлайн помощта)

Налице е само в онлайн версията – изберете езика, на който да се покаже текущата страница от помощта.

Индексът на помощта

Индексът на помощта съдържа списък от ключови думи за всички модули на LibreOffice. Щракнете върху ключова дума, за да отворите съответната страница от помощта.

Търсене в индекса на помощта

Въведете ключова дума в текстовото поле „Търсене“. Търсенето се извършва незабавно, докато въвеждате.

Резултатите от търсенето се показват като филтриран списък от съвпадения. Името на модула се вижда като заглавие в списъка. Заглавието ГЛОБАЛНИ означава съвпадение с ключови думи, общи за няколко модула на LibreOffice. Например кантовете на клетки са приложими върху клетки от електронни таблици и върху такива от таблици в текстове и презентации.

Използвайте иконите със стрелки в долния край на индекса, за да превъртате напред или назад елементите му или филтрирания списък с резултати.

Съдържание - основните теми на помощта

Показва индекс на главните теми за всички модули.

Използване на браузъра за помощта на LibreOffice

Навигация в страниците на помощта

Използвайте бутоните Назад и Напред на браузъра, за да преминавате между страниците. В повечето браузъри дългото щракване върху бутона Назад отваря падащ списък с посетените страници преди текущата, а върху бутона Напред – списък с посетените страници след текущата.

Създаване на показалци към страниците на помощта

За бърз достъп до важни страници от помощта използвайте командите за показалци в браузъра. За да създадете показалец към страница в повечето браузъри:

 1. отворете менюто Bookmark (Показалци) на браузъра,

 2. изберете Add bookmark (Добавяне на показалец) или

  натиснете +D в повечето браузъри.

 3. Въведете име, папка и подходящи етикети за показалеца.

 4. Затворете диалога за показалци на браузъра.

Хронология на навигацията в страниците на помощта

Всички посетени страници от помощта се записват в хронологията на браузъра. За да отворите хронологията на навигацията:

 1. изберете менюто History (Хронология) на уеббраузъра,

 2. изберете Show History (Показване на хронологията).

 3. Щракнете върху елемент в главния прозорец на хронологията, за да отворите съответната страница от помощта.

Копиране на съдържание от помощта в клипборда

Можете да копирате съдържание от страница на помощта към клипборда на операционната система със стандартните команди за копиране. Например:

 1. Изберете в страницата от помощта текста, който желаете да копирате.

 2. Натиснете +C.

Част от съдържанието в някои страници от помощта може да се копира в системния клипборд само с едно щракване. В тези случаи се показва подсказка, когато посочите с мишката съответното съдържание. Например следващият ред е подготвен за копиране:

=SUM(A1:A10)

Търсене в текущата страница

За да търсите в текущата страница от помощта:

 1. Отворете менюто View (Изглед) на уеббраузъра и изберете Find on this Page (Търсене в тази страница).

  Също така, може да натиснете +F.

 2. Въведете текста, който желаете да търсите, в полето Search for (Търсене на).

 3. Задайте желаните настройки за търсене.

 4. Натиснете Enter.

За да намерите предишното или следващото срещане на търсения текст в страницата, щракнете върху Стрелка нагоре или Стрелка надолу.

Обща информация за съдържанието

Икони в документацията

Следните три икони служат за привличане вниманието на читателя към допълнителна полезна информация.

Икона Внимание

Иконата Важно! обозначава важна информация, свързана със сигурността на данните и системата.


Икона Бележка

Иконата Бележка обозначава допълнителна информация, например алтернативни начини за постигане на дадена цел.


Икона Съвет

Иконата Съвет обозначава съвети за по-ефективна работа с програмата.


Моля, подкрепете ни!