Гама

Задава стойността „гама“ за избрания обект. Тя влияе върху яркостта на средно светлите тонове. Допустими са стойности от 0,10 (минимална гама) до 10 (максимална гама).

Икона

Гама

Моля, подкрепете ни!