Констраст

Задава силата на контраста за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без контраст) до +100% (максимален контраст).

Икона

Контраст

Моля, подкрепете ни!