Син

Задава пропорцията на синия компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без синьо) до +100% (чисто синьо).

Икона

Синьо

Моля, подкрепете ни!