Навигатор за формуляри

Отваря навигатора за формуляри. В прозореца Навигатор за формуляри се показват всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им контроли.

Когато използвате няколко формуляра, навигаторът за формуляри ви дава общ поглед върху всички тях и предоставя разнообразни функции за редактирането им.

За достъп до тази команда...

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Навигатор за формуляри


Навигаторът за формуляри съдържа списък на всички създадени (логически) формуляри със съответните полета на контроли. Формулярите, които съдържат контроли, са отбелязани със знак плюс преди името. За да отворите списък с елементите на формуляра, щракнете върху плюса.

Можете да пренареждате контролите, като ги плъзгате и пускате в навигатора за формуляри. Изберете една или повече контроли и ги плъзнете в друг формуляр. Също така можете да използвате +X или командата Изрязване от контекстното меню, за да преместите контрола в клипборда, и +V или командата Поставяне, за да я вмъкнете в друга позиция.

За да редактирате име в навигатора за формуляри, щракнете върху името и въведете ново име или използвайте командата в контекстното меню.

Ако изберете контрола в навигатора за формуляри, съответният елемент бива избран в документа.

Ако извикате контекстното меню на избрания елемент, навигаторът за формуляри предлага следните функции:

Нов

Добавя нови елементи към формуляра. Функцията Добавяне може да бъде извиквана само ако в навигатора за формуляри е избран формуляр.

Формуляр

Създава нов формуляр в документа. За да създадете подформуляр, добавете нов формуляр като елемент на желания родителски формуляр.

Скрита контрола

Създава в текущия формуляр скрита контрола, която не се вижда на екрана. Скритите контроли служат за включване на данни, които да се предават заедно с формуляра. Те съдържат допълнителна информация или пояснителен текст, който можете да зададете при създаване на формуляра чрез специалните свойства на контролата. Изберете скритата контрола в навигатора за формуляри и изберете командата Свойства.

Можете да копирате контроли в документа чрез клипборда (с клавишните комбинации +C за копиране и +V за вмъкване). Можете да копирате скрити контроли в навигатора за формуляри чрез плъзгане и пускане със задържан клавиш .

Плъзгайте и пускайте, за да копирате контроли в рамките на един документ или между различни документи. Отворете друг документ с формуляр и плъзнете скритата контрола от прозореца Навигатор за формуляри в едноименния прозорец на документа местоназначение. Щракнете върху видима контрола направо в документа, задръжте за момент курсора на мишката, така че копие от контролата да бъде поставено в клипборда за плъзгане и пускане, след което плъзнете копието в другия документ. Ако желаете да копирате в същия документ, задръжте , докато плъзгате.

Изтриване

Изтрива избрания елемент. Това ви позволява да изтривате отделни компоненти на формуляра както и цели формуляри с едно щракване на мишката.

Ред на обхождане

Когато е избран формуляр, командата отваря диалоговия прозорец Ред на обхождане, в който се задават индексите за фокусиране на контролите с клавиша Tab.

Преименуване

Преименува избрания обект.

Свойства

Отваря диалоговия прозорец Свойства за избрания елемент. Ако е избран формуляр, се отваря диалоговият прозорец Свойства на формуляр. Ако е избрана контрола, се отваря диалоговият прозорец Свойства на контрола.

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Моля, подкрепете ни!