Възможности на шрифтовете

Тук можете да избирате и прилагате типографски възможности върху знаците.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Знак - Шрифт.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Шрифт.

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете раздела Формат на таблицата - Шрифт.

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Знак (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Знак (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Ос - Знак (документи – диаграми).

После натиснете Възможности...


LibreOffice поддържа шрифтове във формат OpenType. Двете главни преимущества на OpenType са междуплатформената съвместимост и възможностите за силно разширени знакови набори и функции за оформление, които предоставят по-богата езикова поддръжка и усъвършенстван типографски контрол.

Икона Бележка

Функциите, показани в диалоговия прозорец „Възможности на шрифта“, зависят от избрания шрифт.


Прозорец „Възможности на шрифта“

Прозорецът „Възможности на шрифта“ съдържа достъпната за конфигуриране функционалност на шрифта.

Прозорец за визуализация на възможностите на шрифта

Прозорецът за визуализация показва подразбиран текст като мостра на избраните възможности.

Моля, подкрепете ни!