Сянка

Тук можете да добавите сянка към избрания графичен обект и да зададете свойствата й.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Сянка.


Свойства

Задайте желаните свойства на прилаганата сянка.

Използване на сянка

Добавя сянка към избрания графичен обект.

Позиция

Щракнете върху посоката, в която искате да пада сянката.

Разстояние

Въведете разстоянието, на което сянката да бъде отместена от избрания обект.

Цвят

Изберете цвят за сянката.

Прозрачност

Въведете стойност в проценти от 0% (непрозрачна) до 100% (напълно прозрачна), за да определите прозрачността на сянката.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Сянка

Добавя сянка към избрания обект. Ако обектът вече има сянка, тя се премахва. Ако щракнете върху тази икона без да е избран обект, сянката се добавя към следващия начертан от вас обект.

Икона

Сянка

Моля, подкрепете ни!