Долен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го сваля под базовата линия.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Долен индекс.


Икона

Долен индекс

Моля, подкрепете ни!