Зачертан

Чертае линия през избрания текст, или ако курсорът е в дума – през цялата дума.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Зачертан.


Моля, подкрепете ни!