Смяна на регистъра

Сменя регистъра на избраните знаци. Ако курсорът е в дума и не е избран текст, думата се счита за текуща селекция.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Текст или Форматиране - Текст - Смяна на регистъра.


Изречение

Превръща първите букви на думите от избрания западен текст в главни букви.

малки букви

Превръща избраните западни знаци в малки букви.

ГЛАВНИ БУКВИ

Превръща избраните западни знаци в главни букви.

Главна Буква На Всяка Дума

Превръща първите знаци на думите от избрания западен текст в главни букви.

оБРАТЕН рЕГИСТЪР

Превключва регистъра на всички избрани западни знаци.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Половин ширина

Превръща избраните азиатски знаци в знаци с половин ширина.

Пълна ширина

Превръща избраните азиатски знаци в знаци с пълна ширина.

Хирагана

Превръща избраните азиатски знаци в Хирагана.

Катакана

Превръща избраните азиатски знаци в Катакана.

Моля, подкрепете ни!