Формула

Вмъква формула в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обект - Формула.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

Формула


Моля, подкрепете ни!