Коментари

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Коментар.

Клавиш +C.


Коментарите от различни автори са в различен цвят. Изберете - LibreOffice - Данни за потребител, за да въведете името си, така че то да се изписва в реда за автор на коментарите.

Преглеждане на коментари

Печатане на коментари

Моля, подкрепете ни!