Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Записване като.


За командата Записване като LibreOffice използва вградения диалог за избиране на файл от диспечера на прозорците на операционната система.

Икона Бележка

За да запишете документ като шаблон, използвайте командата Файл - Шаблони - Записване като шаблон.


Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Експортиране като PDF

Файлови формати, базирани на XML

Икона Внимание

Винаги записвайте документа във файлов формат на LibreOffice, преди да го запишете във външен формат. Когато експортирате във външен файлов формат, някои свойства на форматирането може да се загубят.


Записване

Записва файла.

Записване с парола

Защитава файла с парола, която трябва да бъде въведена, за да може който и да е потребител да го отвори.

Икона Бележка

Записване с парола е възможно само за документи във форматите на LibreOffice, базирани на XML.


Шифроване с ключ на GPG

За шифроване на документи ще се използват публични ключове на OpenPGP.

Настройки на филтъра

Позволява ви да задавате настройките за записване като електронна таблица за някои типове файлове.

Избор

Експортира само избраните графични обекти в LibreOffice Draw и Impress в друг формат. Ако това поле не е отметнато, се експортира целият документ.

Икона Бележка

Ако експортирате в който и да е формат за документи, ще се експортира целият документ.


Моля, подкрепете ни!