Отваряне

Отваря или импортира локален или отдалечен файл.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Отваряне.

+O

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Отваряне на файл


За командата Отваряне LibreOffice използва вградения диалог за избиране на файл от диспечера на прозорците на операционната система.

Икона Бележка

Ако документът, който желаете да отворите, съдържа стилове, са в сила специални правила.


Област за визуализация

Показва файловете и папките в текущата папка. За да отворите файл, изберете го и щракнете върху Отваряне.

Икона Съвет

За да отворите няколко документа наведнъж, всеки в отделен прозорец, задръжте , докато щраквате върху файловете, след което щракнете върху Отваряне.


Съвременните диалози за файловата система предлагат много възможности за работа с файлове. Повечето ви позволяват да преименувате, изтривате, създавате и сортирате файлове, да преглеждате файловете и папките като икони, в дървовидни или списъчни изгледи, да обхождате дървото от папки на файловата система и много други. Използвайте десния бутон на мишката, за да видите списък с команди за избраните файлове в областта за визуализация.

Име на файл

Въведете име или път за файла.

В диалога са налице следните възможности:

  1. LibreOffice предлага функция автозавършване, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете в поле за URL и автозавършването ще покаже първия файл или папка , чието име започва с буквата „a“.

  2. С клавиша Стрелка надолу можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът Стрелка надясно предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша Enter, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автозавършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете Enter.

Версия

Ако има няколко версии на избрания файл, изберете тази, която желаете да отворите. Записването и организирането на множество версии на документ става с командата Файл - Версии. Версиите на документ се отварят в режим само за четене.

Тип файл

Изберете типа на файла, който желаете да отворите, или Всички файлове (*), за да видите списък на всички файлове в папката.

Отваряне

Отваря избрания документ или документи.

Вмъкване

Ако сте отворили диалоговия прозорец, избирайки Вмъкване - Документ, бутонът Отваряне е надписан като Вмъкване. Вмъква избрания файл в текущия документ в позицията на курсора.

Само за четене

Отваря файла в режим само за четене.

Отваряне на документи с шаблони

LibreOffice разпознава шаблони, разположени в следните папки:

Икона Бележка

Когато запишете шаблон с Файл - Шаблони - Записване като шаблон, той ще бъде съхранен в папката ви за потребителски шаблони. Когато отворите документ, базиран на такъв шаблон, документът ще бъде проверен за промяна на шаблона, както е описано по-долу. Шаблонът е свързан с документа и може да се нарече „устойчив шаблон“.


Икона Бележка

Ако използвате Файл - Записване като и изберете филтър за шаблони, за да запазите шаблона в друга папка извън списъка, базираните на този шаблон документи няма да се проверяват.


Когато отваряте документ, създаден от „устойчив шаблон“ (в смисъла на горното определение), LibreOffice проверява дали шаблонът е бил модифициран след последното отваряне на документа. Ако шаблонът е променен, се показва диалогов прозорец, в който можете да изберете кои стилове да бъдат приложени върху документа.

За да приложите новите стилове от шаблона върху документа, щракнете върху Обновяване на стиловете.

За да запазите стиловете, използвани в документа в този момент, щракнете върху Запазване на старите стилове.

Ако документът е бил създаден с помощта на шаблон, който не може да бъде намерен, се показва диалогов прозорец с въпрос как да се процедира при следващото отваряне на документа.

За да прекъснете връзката между документа и липсващия шаблон, щракнете върху Не, в противен случай LibreOffice ще търси шаблона и следващия път, когато отворите документа.

Моля, подкрепете ни!