Помощник за диаграма - Тип диаграма

На първата страница от Помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Натиснете Shift+F1 и посочете някоя контрола, за да научите повече за нея.

Избор на тип на диаграма

  1. Изберете основен тип на диаграмата: щракнете върху някой от елементите Колонна, Лентова, Кръгова и т.н.

    Съдържанието отдясно ще се сменя, предлагайки допълнителни възможности според избрания основен тип диаграми.

  2. Ако желаете, щракнете върху някоя от настройките. Когато променяте стойности в помощника, следете мострата в документа, за да видите как ще изглежда диаграмата.

Натиснете Shift+F1 и посочете някоя контрола, за да видите разширена помощна информация.

Натиснете Готово в произволна страница на помощника, за да го затворите, създавайки диаграма с текущите настройки.

Натиснете Напред, за да видите следващата страница на помощника, или щракнете върху някой от елементите в левия край на помощника, за да преминете към съответната страница.

Натиснете Назад, за да видите предишната страница на помощника.

Натиснете Отказ, за да затворите помощника, без да създадете диаграма.

Моля, подкрепете ни!