Изтриване на обобщаващи таблици

За да изтриете обобщаваща таблица, щракнете в някоя от клетките й и изберете Изтриване от контекстното меню.

Икона Внимание

Ако изтриете обобщена таблица, свързана с обобщена диаграма, последната също се изтрива. Отваря се диалогов прозорец, в който да потвърдите изтриването.


Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!