REGEX

Разпознава и извлича или по желание замества текст посредством регулярни изрази.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 6.2


Синтаксис

REGEX( Текст ; Израз [ ; [ Заместване ] [ ; Флагове|Срещане ] ] )

Текст: Текст или обръщение към клетка, където да се приложи регулярният израз.

Израз: текст, представящ регулярния израз като регулярен израз на ICU. Ако няма съвпадение и не е зададено Заместване, резултатът е #N/A.

Заместване: незадължителен. Заместващият текст и обръщенията към запаметени поднизове. Ако няма съвпадение, се връща непроменен аргументът Текст.

Флагове: незадължителен. "g" замества всички срещания на Израз в Текст, без да ги извлича. Ако няма съвпадение, се връща непроменен аргументът Текст.

Срещане: Незадължителен. Число, което показва кое срещане на Израз в Текст да се замени или извлече. Ако няма съвпадение и не е зададено Заместване, резултатът е #N/A. Ако няма съвпадение и е зададено Заместване, се връща Текст без промяна. Ако Срещане е 0, се връща Текст без промяна.

Примери

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") връща "Z23456ABCDEF", където първото съвпадение с цифра е заменено със "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") връща "ZZZZZZABCDEF", където всички цифри са заменени със "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") връща "345ABCDEF", където всички срещания на "1", "2" и "6" са заместени с празния низ, т.е. изтрити.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) връща "bx" – второто срещане на ".x".

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) връща "axbycxd" – второто срещане на "(.)x" (в случая "bx"), заместено с разпознатата група от един знак (в случая "b"), последвана от "y".

Моля, подкрепете ни!