Настройки

Показва допълнителни настройки за филтриране.

За достъп до тази команда...

Изберете етикета Данни - Още филтри - Стандартен филтър... - Настройки.

Изберете етикета Данни - Още филтри - Разширен филтър... - Настройки.


Настройки

Отчитане на регистъра

Предизвиква отчитане на регистъра на буквите при филтрирането на данните.

Областта съдържа заглавия на колони

Включва заглавията на колони в първия ред от областта с клетки.

Копиране на резултата в

Отметнете полето, след което изберете областта от клетки, в която искате да се покажат резултатите от филтрирането. Можете също да изберете наименувана област от списъка.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона

Свиване

Икона

Максимизиране

Регулярен израз

Позволява ви да използвате регулярни изрази в дефиницията на филтъра. За списък на регулярните изрази, поддържани от LibreOffice, щракнете тук.

Ако полето за отметка Регулярни изрази е отметнато, можете да използвате регулярни изрази в полето за стойност, ако в полето за условие е „=“ (равно) или „<>“ (не равно). Това се отнася и за съответните клетки, които посочвате за разширен филтър.

Без дубликати

Повтарящите се редове се изключват от списъка с филтрирани данни.

Запазване на филтъра

Отметнете Копиране на резултатите в и задайте целевия диапазон, в който да се покажат филтрираните данни. Ако това поле е отметнато, диапазонът местоназначение остава свързан с диапазона източник. Източникът трябва да е бил дефиниран като диапазон за база от данни чрез Данни - Дефиниране на диапазон. След това можете да приложите наново зададения филтър по всяко време както следва: щракнете в диапазона източник, след което изберете Данни - Опресняване на диапазон.

Област с данни

Показва обръщението или името на областта от клетки, която искате да филтрирате.

Настройки

Натиснете бутона Настройки, за да разширите диалоговия прозорец и да видите още настройки. Натиснете повторно, за да възстановите диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!