Показване на лист

Показва листове, скрити преди това с командата Скриване на листове. Изберете само един лист, за да извикате командата. Текущият лист е винаги избран. Ако е избран друг лист освен текущия, можете да премахнете избора от него, като натиснете , щраквайки върху съответния етикет на лист в долната част на прозореца.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Показване на лист.


Скрити листове

Показва списък на всички скрити листове в документа. За да покажете определен лист, щракнете върху съответния елемент от списъка и потвърдете с OK.

Моля, подкрепете ни!