Показване

Изберете тази команда, за да покажете скрити преди това редове или колони.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Редове - Показване.

Изберете Форматиране - Колони - Показване.


За да покажете колона или ред, изберете диапазона от редове или колони, съдържащ скритите елементи, после изберете Форматиране - Редове - Показване или Форматиране - Колони - Показване.

Например, за да покажете колоната B, щракнете върху заглавието на колоната A, разширете селекцията до колоната C, после изберете Форматиране - Колони - Показване. За да покажете колоната A, когато е била скрита, щракнете върху заглавието на колоната B, задръжте бутона на мишката и плъзнете наляво. Избраната област, показвана в полето за име, ще се промени от B1:B1048576 на A1:B1048576. Изберете Форматиране - Колони - Показване. По същия начин се работи с редовете.

За да покажете всички скрити клетки, първо щракнете върху полето в горния ляв ъгъл. Така ще изберете всички клетки на таблицата.

Моля, подкрепете ни!