Работа с макроси на VBA

Visual Basic for Applications (VBA) е реализация на Visual Basic на Microsoft, вградена във всички приложения от Microsoft Office.

Поддръжката на VBA не е завършена, но покрива голяма част от разпространените случаи на употреба. Повечето макроси използват обозримо подмножество от обектите в API на Excel (като Range, Worksheet, Workbook и пр.) и поддръжката включва тези обекти, както техните най-често използвани методи и свойства.

Зареждане на документи на Microsoft Office с изпълними макроси на VBA

Изберете - Зареждане/записване - Настройки за VBA и отметнете квадратчето Изпълним код. След това заредете документа.

Изпълним код

Кодът на VBA (Visual Basic for Applications) ще бъде зареден готов за изпълнение. Ако полето не е отметнато, кодът на VBA ще бъде поставен в коментар, така че да може да се разглежда, но не и изпълнява.

tip

След зареждане кода на VBA, LibreOffice вмъква оператора Option VBASupport 1 във всеки модул на Basic, за да разреши ограничената поддръжка на оператори, функции и обекти на VBA. Вижте Оператор Option VBASupport за повече информация.


Стартиране на макроси на VBA

Макросите на VBA се стартират по същия начин като тези на LibreOffice Basic.

Икона Внимание

Тъй като поддръжката за VBA не е завършена, може да се наложи да редактирате кода на VBA и да довършите липсващата поддръжка чрез обекти, оператори и функции на LibreOffice Basic.


Редактиране на макроси на VBA

Макросите на VBA могат да бъдат редактирани в средата за разработка на LibreOffice Basic.

Моля, подкрепете ни!