Оператор Option Compatible

Option Compatible включва режима за съвместимост с VBA на компилатора на Basic на ниво модул.

warning

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


note

Функцията CompatibilityMode() управлява режима по време на изпълнение и влияе върху всичкия код, изпълняван след включване или изключване на режима.


Тази настройка може да повлияе или да помогне в следните ситуации:

note

Option Compatible е задължителен, когато се създават модули на класове.


Синтаксис:

Option Compatible

Пример:

Специални знаци в идентификатори


    Option Compatible' С този оператор кодът работи, иначе
              ' ще предизвика грешка при компилация
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Операторът Option VBAsupport 1 автоматично задава и оператор Option Compatible.


Промяна на областта на видимост на променливи в Използване на процедури и функции с функцията CompatibilityMode().

Вижте Идентифициране на операционната система и Получаване на информация за сесията за примери с модули на класове или споделената библиотека на Basic Access2Base за други примери с класове, при които се използва режимът Option Compatible на компилатора.

Моля, подкрепете ни!