Функция WeekdayName [VBA]

Функцията WeekdayName връща името на зададения ден от седмицата.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Резултат:

String

Параметри:

Weekday: стойност от 1 до 7, обозначаваща ден от седмицата от понеделник до неделя, чието име да се върне.

Abbreviate: незадължителен. Булева стойност, указваща дали името на деня да е съкратено.

FirstDayofWeek: незадължителен. Указва първия ден от седмицата.

Първи ден от седмицата:

Наименувана константа

Стойност

Описание

vbUseSystemDayOfWeek

0

Използва се настройката от програмния интерфейс NLS за поддръжка на национални езици.

vbSun­day

1

Неделя (подразбира се)

vbMonday

2

Понеделник

vbTuesday

3

Вторник

vbWednesday

4

Сряда

vbThursday

5

Четвъртък

vbFriday

6

Петък

vbSaturday

7

Събота


Кодове за грешка:

Няма

Пример:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!